SWITCH SECTION

Slik finner du ut hvor mye kursen tåler

V x A gir deg svaret

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

28. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181128121941539.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181128125837563.jpg?maxwidth=2000
0

For mange er et elektrisk anlegg en samling stikkontakter og brytere, og så lenge det finnes en stikkontakt er det bare å koble til så mange strømforbrukere det er behov for. Stort sett går det fint, men det kan være gode grunner til å ha et litt mer bevisst forhold til det enn som så. Særlig om du har et eldre elektrisk anlegg.

Kursene i anlegget ditt har nemlig en gitt kapasitet – det bestemmer hvor mye effekt du kan belaste dem med. Kapasiteten på kursene fremgår av merkingen i sikringsskapet og oppgis med et tall etterfulgt av en «A». For eksempel 16A, som betyr at sikringen på kursen er 16 ampere. Betegnelsen ampere er en enhet for strømstyrke.

For å vite hvor mye effekt du kan bruke med 230 volts utstyr på en 16A-kurs, kan du bruke følgende formel:

230V x 16A = 3680W. (V=volt, A=Ampere, W=Watt) 

Altså kan du maksimalt belaste kursen med 3680 watt. Bruker du mer enn dette vil sikringen gå, men i praksis kan du sannsynligvis trekke enda litt mer i en liten periode før det skjer. Det gjelder særlig om du har skrusikringer da de tåler ganske stor overbelastning i kortere perioder. Overbelastningen kan imidlertid føre til brannfarlig varmgang, så det er absolutt ikke noe du bør ha som en vane. Tvert i mot bør du i utgangspunktet ikke belaste kursen med mer enn 80 % av kapasiteten.

Har du skrusikringer bør du gjøre det til en vane å sjekke dem for varmgang jevnlig, spesielt i vinterhalvåret når du bruker mest strøm.

Hvor mye effekt de enkelte strømforbrukerne dine forbruker, kan du enkelt lese av på produktenes merkeskilt. Har du ett produkt som trekker 800 watt og ett som trekker 500 watt, trekker du altså 1300 watt totalt og er godt innenfor kapasiteten, men kobler du så til en ovn som trekker 2000 watt er du over 80 % kapasitet.

1813
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også