115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Slik gjør du grunnarbeid for belegningsstein

Det er ikke spesielt vanskelig, men krever litt nøyaktighet, tid og riktig utstyr.

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. august 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

30. august 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230830113904862.jpg?maxwidth=2000 https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230830113904862.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Å gjøre grunnarbeid for belegningsstein er ikke spesielt vanskelig, men krever litt nøyaktighet, tid og riktig utstyr. Her gir vi deg en oversikt over det viktigste du må tenke på

Grove masser til bærelaget

Bærelaget er det nederste laget og skal bygges opp med bærelagsgrus. Det vil si grus i fraksjon 0/30 eller 0/32. Det er viktig at bærelagsgrusen inneholder finstoffer da dette gjør at massene pakkes godt sammen og forhindrer at settelaget vaskes nedover.

Hvor tykt bærelaget skal være er avhengig av belastningen belegningssteinene blir utsatt for. Du kan ta utgangspunkt i følgende:

  • Til gangtrafikk holder det med en tykkelse på 20 – 25 cm. 
  • Til biltrafikk kreves 35 – 40 cm.

Husk at tykkelsen på bærelaget ikke er det samme som dybden på utgraving. For å få riktig utgravingsdybde må du i tillegg ta høyde for et settelag på 3 – 5 cm og tykkelsen på steinene som skal legges. Der du har telefarlige masser i grunnen må du dessuten ta hensyn til dette – enten ved å grave dypere eller å markisolere. Et par andre tips du bør merke deg:

  • Legg ut en fiberduk før du fyller på bærelagsgrus slik at du skiller massene fra hverandre.
  • Det bør være et fall på 2 centimeter per meter ut fra husveggen.
  • Bærelagsgrusen bør komprimeres med platevibrator for hver 15 – 20 cm. Komprimeringen gjør at du får et jevnt underlag og at massene ikke synker sammen over tid.

For å få fine avslutninger og stabile kanter, kan det være lurt å lage kantavslutninger etter at bærelaget er ferdig. Her kan du for eksempel bruke kantstein i betong og granitt som settes i jordfuktig betong eller en kantavslutning i plast som forankres med jordspiker. Valget avhenger blant annet av hva slags belastning dekket kommer til å bli utsatt for.

Finere masser til settelaget 

Settelaget er øverst laget, og det er i dette laget du senere skal legge belegningssteinene. Det er mest vanlig å bruke 0/8 knust masse som inneholder lite finstoffer. Slik gjør du det:

  • Fordel settesanden over i en tykkelse på 3 – 5 cm.
  • Bruk platevibrator til å komprimere så mye at du kan gå på underlaget uten å sette avtrykk.
  • Avrett underlaget.

Avretting gjøres enklest med lirer som legges parallelt med hverandre. Både stålrør, plastrør og lekter i treverk kan brukes som lirer. Lirene skal graves ned i settelaget og justeres til riktig nivå og fall. Merk at toppen på lirene skal være i nivå med undersiden av steinene som skal legges. Så er det bare å dra en rettholt over lirene i en sagende bevegelse for å rette av. Ser du dumper må du etterfylle med sand, komprimere og rette av på nytt. Avrett område for område og flytt lirene med deg fortløpende. Når lirene fjernes, etterfyller du sporene med knust masse som komprimeres. Så snart du er ferdig med hele området, er det klart for å legge stein.

2825
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også