115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Slik kan du sikre du deg mot flomskader

Rydd unna ting som har verdi og prøv å holde vannet unna

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

14. november 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

14. november 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221114103229777.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221114103229777.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Flom er noe av det mest ødeleggende som kan skje med boligen din. Selv om det er lite du kan gjøre for å forhindre at flom som sådan oppstår, er det en del ting du kan gjøre for å minimere skadene som kan oppstå dersom den treffer. Dette er spesielt viktig å være oppmerksom på dersom du bor i et flomutsatt område.

Utvendige forberedelser

Noe av det viktigste du kan gjøre, er å sørge for at så lite som mulig av flomvannet kommer seg inn i huset ditt. Derfor bør du sjekke at ingen takrenner eller nedløp er tette eller tilstoppet av løv og bøss. Dette er en jobb du uansett bør gjøre om høsten, men er ekstra viktig når ruskeværet virkelig seter inn. Har du en bekk i nærheten av tomten, bør du også sjekke at vannet renner fritt der. Fjern eventuelle hindringer som kan stoppe eller begrense vannføringen. Sjekk også at eventuelle kjellervinduer og dører er så tette som mulig. Sandsekker som legges foran vinduene kan begrense mengden vann som kommer inn.

Har du båter, campingvogner eller andre gjenstander som hagemøbler stående ute, bør du også flytte dem dersom det er meldt om fare for flom. Flyter de med flommen, kan de gjøre store skader på sin vei. Dessuten er det selvsagt snakk om verdifulle gjenstander du helst vil holde intakt.

Dersom det er mulig, kan du også grave renner eller grøfter som kan lede flomvann bort fra huset.

Innvendige forberedelser

Dersom det er meldt om fare for flom og du vet at det er risiko for at vannet kan komme inn, bør du også gjøre enkelte forberedelser inne. I kjelleren bør du fjerne elektrisk utstyr og flytte mindre gjenstander til en etasje høyere oppe. Større gjenstander som ikke er mulig å flytte, kan med fordel løftes opp fra gulvet ved å sette dem oppå klosser eller liknende for å unngå at de blir stående i vann.

Har du sluk et sted i kjelleren, kan det også være smart å rense dette for å være sikker på at det tar unna mest mulig vann dersom uhellet skulle være ute. Om kjelleren har egen/egne elektriske kurser kan det også være smart å slå dem av/skru ut sikringene.

Vi anbefaler også at du setter opp en liste over inventar og løsøre. Dersom vannet kommer inn og forårsaker skade, vil en slik liste forenkle arbeidet når du skal i gang med forsikringsoppgjøret.

2274
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også