Slutt på å selge bolig "som den er"

Selger sitter nå med større ansvar

ByggeBolig
21. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181221050308458.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181221050308458.jpg?maxwidth=2000
0

Det har i årevis vært vanlig å selge bolig «slik den er». Ved å gjøre dette fraskriver selger seg ansvaret for skjulte feil og mangler, slik at det er kjøper som må ta ansvaret for dem dersom de oppdages etter overtakelse. Dessverre har dette i lang tid ført til en rekke konflikter mellom kjøpere og selgere av brukte boliger.

For å få bukt med disse utfordringene gjøres det nå endringer i avhendingslova. Det er denne loven som regulerer rettigheter og plikter ved avhending av fast eiendom. Endringene innebærer at selger ikke lenger kan fraskrive seg ansvaret på samme måte som tidligere, altså uten å ta ansvar for skjulte feil og mangler.

For ikke å risikere å sitte med et ansvar i etterkant av salget, må selger derfor bestrebe seg på å gi så uttømmende informasjon om boligen som mulig når den skal selges. Det skal ganske enkelt lønne seg for selger å være ærlig. 

Endringene kan også ha konsekvenser for måten taksering gjennomføres på, ettersom takstmannen i de fleste tilfeller er helt sentral i å gi et korrekt bilde av tilstanden på en bolig.

Samtidig med at selger får mer ansvar skal også forventningene til kjøper bli tydeligere. Det handler rett og slett om å presisere at kjøper ikke kan forvente en perfekt bolig når det handles i bruktmarkedet. Dessuten innføres det en grense på 10 000 for at kjøper kan rette mangelskrav mot selger. Koster en feil mindre enn 10 000 å utbedre har kjøper altså ikke grunnlag for å gå til sak mot selger.

Endringene i avhendingslova innebærer også at arealavvik blir definert som en mangel. Er det ikke overensstemmelse mellom det faktiske arealet og arealet oppgitt i prospekt/takst, vil dette altså være en mangel ved boligen per definisjon.

1739
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også