115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Smart strømstyring er bra for lommeboka

Du kan både redusere strømkostnadene og få støtte fra Enova

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. mai 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. mai 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513090157321.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513090157321.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I svært lang tid har de fleste i Norge hatt et forholdsvis avslappet forhold til strømprisene, og de færreste av oss har tenkt over når det er rimeligst å bruke strøm. Det har riktignok alltid vært prisvariasjoner gjennom døgnet, men de høyeste prisene har sjelden vært på et slikt nivå at vi har sett et behov for å tilpasse atferd eller forbruk.

Dette bildet endret seg ganske dramatisk høsten og vinteren 2021/2022, og mye tyder på at vi må forholde oss til vedvarende høye strømpriser i fremtiden. Samtidig kommer effekttariffene til å bli innført, som vil si at det blir dyrere å bruke mye strøm samtidig.

Teknologien kan bidra

Både de høye strømprisene og effekttariffene gjør at det blir stadig viktigere å ha et mer bevisst forhold til hvor mye strøm du bruker og når på døgnet du bruker den. Her kan ny teknologi spille en viktig rolle.

Smarte strømstyringssystemer begynner nemlig å bre stadig mer om seg, og det er flere og flere leverandører som har kommet på banen. De ulike systemene fungerer litt ulikt, men en fellesnevner er at de kan brukes til å styre strømforbruket på en måte som gjør at du sparer penger. Dette gjelder typisk såkalt flyttbart forbruk – altså strømforbruk som ikke nødvendigvis må foregå til bestemte tider. Eksempler på dette er:

  • Lading av elbil, som likegodt kan gjøres om natten som om ettermiddagen
  • Oppvarming av varmtvann, som ikke må foregå rett etter at alle har dusjet om morgenen

Poenget med å flytte denne typen forbruk er ikke å spare strøm som sådan, men å bruke strømmen når den er billigst. Strømforbruket vil altså være det samme, men du betaler mindre.

Strømforbruk som går til oppvarming av boligen, er også godt egnet for smart strømstyring. Her snakker vi imidlertid ikke om å flytte forbruket, men om å kutte ned. Eksempelvis ved å definere at varmen skal senkes dag- og nattestid. Denne typen styring kan også brukes på lys, ventilasjon og liknende.

Inntil 10 000 i støtte fra Enova

Både flytting av og faktisk reduksjon i strømforbruket er i samfunnets interesse. For selv om strømnettene våre har kapasitet til å håndtere totalforbruket vårt, er det begrensninger når det gjelder samtidig forbruk. Dersom alle skal fortsette å bruke mye strøm morgen og ettermiddag, samtidig som elektrifiseringen av samfunnet fortsetter, vil det nemlig være behov for store investeringer i infrastruktur. Store deler av disse investeringene kan unngås dersom vi fordeler forbruket jevnere ut over døgnet.

Blant annet derfor har Enova laget en støtteordning for smarte strømstyringssystemer. Her er det mulig å få inntil 10 000 i støtte dersom du investerer i et smart styringssystem som kan styre strømforbruket til minst to elektriske komponenter. Enova stiller en del krav til slike systemer, og noen av de viktigste er:

  • Styringssystemet skal kunne motta prisinformasjon og styre strømbruk til eksempelvis varmtvannstank, lading av kjøretøy, gulvvarme og annet flyttbart forbruk til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Systemet skal styre minst to slike flyttbare el-produkter i boligen.  
  • I boliger med solcelleanlegg skal styringssystemet kunne styre flyttbart forbruk for høyest mulig utnyttelse av egen produsert elektrisitet.
  • Styringssystemet skal ha mekanismer for å unngå overbelastning av hovedsikring og være forberedt på effektbaserte tariffer for nettleie
  • Arbeidet må være utført av fagfolk

For å lese mer om hvilke krav Enova stiller, klikk her.

3514
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også