115

Stående eller liggende kledning?

Det handler først og fremst om utseende, men det er også andre forskjeller det kan være verdt å vite om.

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

3. juli 2024
Foto: Kunstig intelligens
Foto: Kunstig intelligens
Foto: Kunstig intelligens
Foto: Kunstig intelligens
SWITCH SECTION
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240707075447149.webp?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240707075447149.webp?maxwidth=2000
Foto: Kunstig intelligens
Foto: Kunstig intelligens
0

Forskjellen mellom stående og liggende kledning handler først og fremst om husets utseende og uttrykk. Velger du stående kledning, får du huset til å virke høyere og smalere. Med liggende kledning får du huset til å virke lavere og bredere. Dette er i bunn og grunn en smakssak, og hva du velger avhenger egentlig av type hus og om du vil fremheve eller dempe noe.

Tradisjonelt har liggende kledning blitt ansett som mer egnet i værharde områder, typisk langs kysten. Det henger sammen med at liggende kledning som regel har overlapp, samtidig som bordene ofte skrår litt utover. Dermed er det mindre sjanse for at vann trenger inn i skjøtene mellom bordene. I tidligere tider var det også et poeng at liggende kledning gjorde det enkelt å skifte ut råteskadde bord. Det holdt som regel å bytte et par rader med nye bord.

Dette gjelder i og for seg fremdeles, men i dag er det i praksis ikke noe forskjell på liggende og stående kledning når det kommer til motstandsdyktighet overfor vær og vind. Så lenge monteringen gjøres på riktig måte og du gjør det nødvendige vedlikeholdsarbeidet, tåler begge typer kledning påkjenningene fra naturen uten problem. Det handler blant annet om at det skal være en luftespalte bak kledningen, som sørger for en luftstrøm som kontinuerlig tørker ut fukt som trenger inn. I tillegg utgjør vindsperren et beskyttende sjikt mot at fuktighet skal trenge videre inn i konstruksjonen.

Du skal imidlertid være obs på at endeveden på stående kledning er utsatt for fukt – derfor er det viktig å lage en dryppkant på bordene og mette endeveden godt med maling/beis.

Krever ulik oppbygging

Oppbyggingen bak kledningen er litt ulik avhengig av om du velger stående eller liggende. Stående kledning krever horisontale spikerslag, mens liggende kledning krever vertikale spikerslag. Liggende kledning kan monteres rett på lektene som settes opp for å etablere luftespalten.

Skal du sette opp stående kledning må du krysslekte – som vil si å montere horisontale lekter utenpå de vertikale som etablerer luftespalten. Bygger du nytt eller gjør en større rehabilitering med utlekting og etterisolering, er det med andre ord litt mer jobb forbundet med grunnarbeidet for å montere stående kledning. Selve monteringen av kledningen er som regel også litt mer tidkrevende enn for liggende kledning.  

2360
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også