115
Foto: Shutterstock

Stenger du ikke hovedstoppekrana når du drar fra hytta?

Da kan du risikere avkortning om det oppstår en vannlekkasje

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

22. august 2023
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

22. august 2023
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230822112002298.jpg?maxwidth=2000 https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230822112002298.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I Norge finnes det omtrent en halv million fritidsboliger. Mange av dem er av den enkle sorten der det verken finnes innlagt vann eller strøm, men det finnes også et stort antall fritidsboliger med like moderne løsninger som i en vanlig bolig.

  1. Når det gjelder fritidsboliger med innlagt vann, er det én sak mange ikke er klar over. Nemlig at forsikringsselskapene har vilkår om avstenging av vannet. Noen forsikringsselskaper stiller krav om at hovedstoppekrana skal stenges om du blir borte mer enn tre dager, mens andre enkelt og greit stiller krav om at den skal stenges når du forlater hytta.

Dersom du ikke overholder dine plikter som forsikringstaker, kan du risikere avkortning opp mot 50 % på forsikringen ved vannlekkasje. Det kan med andre ord bli dyrt å ikke stenge vannet. I tillegg er det selvsagt upraktisk og tidkrevende å måtte rydde opp etter vannskader.

Hvorfor er det slik?

Grunnen til at forsikringsbransjen har innført slike krav, handler selvsagt om faren for vannskader. Det typiske for de fleste er at hytta står tom ganske lenge mellom hver gang den brukes. Dersom et rør går lekk, vil det kunne renne svært mye vann som kan forårsake store skader, men det unngår du enkelt ved å stenge hovedstoppekrana når du ikke skal være på hytta en stund.

Kravet om å stenge hovedstoppekrana gjelder både i nye og eldre hytter, og statistikk fra forsikringsselskapene viser at det faktisk også oppstår en del vannlekkasjer på nyere hytter. Årsaken er typisk at strømmen går og at hytta blir så kald at stående vann i rørene fryser slik at det oppstår sprekker. Når varmen kommer tilbake, vil isen tine og vannet lekker ut gjennom sprekkene.

PS! Husk at rørene bør tømmes for vann etter at hovedstoppekrana stenges. Det gjør du enkelt ved å åpne kranene på de ulike tappestedene og la vannet renne ut.

2321
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også