115

Stokkmaur i huset eller hytta: årsaker, potensiell skade og bekjempelsesmetoder

Her kan du se hvorfor stokkmaur kommer inn i hus eller hytte, hvilken skade de kan gjøre og hvordan du kan bli kvitt dem.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

30. august 2023
https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230830123559433.jpg?maxwidth=2000 https://4cm-boligkanalen-images.azurewebsites.net/boligkanalenimages/20230830123559474.jpg?maxwidth=900
0

Stokkmaur lever ofte i tette kolonier og er kjent for å forårsake bekymring blant hus- og hytteeiere. Når de finner veien inn, kan de gjøre skade og være til irritasjon. 

Stokkmaur søker ofte tilflukt innendørs av flere grunner. Her skal vi se på hvorfor stokkmaur kommer inn i huset, hva de kan skade og hvordan du kan bli kvitt dem.

Nærhet til skogområder

Hvis huset eller hytta ligger i nærheten av skogen, øker sannsynligheten for at stokkmaur finner veien inn, spesielt når de er på jakt etter mat eller et nytt sted å etablere seg.

Disse tingene tiltrekkes de av

Stokkmaur er tiltrukket av fuktighet. Hvis det er fuktproblemer eller ligger råtne materialer i eller rundt huset, kan det tiltrekke seg stokkmaur.

Stokkmaur spiser cellulosebaserte materialer, som trevirke. De kan finne veien inn i huset for å lete etter "tre-mat" som allerede er skadet av råte eller vannskader.

Noen ganger kan varmen som lekker ut av huset tiltrekke stokkmaur – særlig om vinteren når de ønsker en varmere plass å bo.

Stokkmaur kan forårsake flere typer skader:

  • Treverk-skade: Stokkmaur kan gnage gjennom trevirke, noe som kan svekke husets struktur over tid.
  • Isolasjonsskade: De kan også skade isolasjonsmateriale, noe som kan påvirke husets energieffektivitet og isoleringsevne.
  • Elektriske kabler: I sjeldne tilfeller kan stokkmaur gnage gjennom elektriske kabler, noe som kan føre til elektriske feil eller brannfare.

Bekjempelse av stokkmaur

Hvis du oppdager stokkmaur i huset ditt, er det viktig å gjøre noen tiltak for å begrense potensiell skade og irritasjon. Her er noen trinn du kan vurdere:

  • Identifisering: Før du begynner å bekjempe stokkmaur, må du først bekrefte at det faktisk er stokkmaur du har med å gjøre. Dette kan hjelpe deg med å velge riktig bekjempelsesmetode.
  • Fjern fuktighet: Reduser fuktigheten i og rundt huset ved å reparere eventuelle lekkasjer, sørge for god drenering og ventilasjon samt eliminere steder der fuktighet samler seg.
  • Fjern matkilder: Fjern eventuelle kilder til cellulosebasert mat som kan tiltrekke seg stokkmaur, for eksempel fuktige eller råtne materialer.
  • Tetting av mulige innganger: Tetting av sprekker, åpninger og andre potensielle innganger kan bidra til å forhindre at stokkmaur kommer inn i huset.
  • Kjemisk behandling: I mer alvorlige tilfeller kan du vurdere å bruke kjemiske insektmidler som er merket for bruk mot stokkmaur. Dette bør gjøres med forsiktighet og i samsvar med instruksjonene. Gjerne rådfør deg i butikken hvor dette selges.
  • Profesjonell hjelp: Hvis stokkmaurproblemet er omfattende eller vedvarende, kan det være lurt å søke hjelp fra profesjonelle skadedyrbekjempere som har erfaring med å håndtere denne typen utfordringer.

Ikke gi opp!

Å håndtere stokkmaur i huset krever tålmodighet og en helhetlig tilnærming. Ved å finne årsakene til at de dukker opp, begrense potensiell skade og iverksette effektive tiltak for å fjerne dem, kan du bidra til å ha et sunt og maur-fritt hjem.


3094
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også