Foto: Mylene2401 / Pixabay
SWITCH SECTION

Tåler taket ditt kraftige vindkast?

Stormsikrede tak sikrer både mennesker og verdier

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. april 2021
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

26. april 2021
Foto: Mylene2401 / Pixabay
Foto: Mylene2401 / Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210426095957854.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210426095957713.jpg?maxwidth=2000
storm-damage-4073297 (1).jpg storm-damage-4073297 (1).jpg
0

Én av konsekvensene av klimaforandringene er at været blir villere og våtere. I fremtiden vil vi trolig oppleve mer ekstremvær, både i form av nedbørsmengder og mer vind. Da gjelder det at både hus og hytter er bygget på en måte som tåler påkjenningene. Det gjelder i høyeste grad også taket, eller taktekkingen for å være mer presis.

Har du plater, stålpanner takshingel eller en form for takpapp på taket, kan du være ganske sikker på at tekkingen ikke blåser av selv om de kraftigste vindkastene setter inn. Det skyldes at de er så godt festet til undertaket at de ganske enkelt ikke lar seg rikke. Takstein er derimot en ganske annen sak. Da ligger jo faktisk steinene løst på bærelekter, og holdes egentlig kun nede av egenvekten. I tillegg presses de selvsagt ned av overlappende steiner på raden over. Kommer det en skikkelig kastevind, er det imidlertid ikke noe i veien for at taksteinene blir løftet opp og blåser av taket. Det kan både forårsake skader på personer, dyr og materiell – i tillegg til at du får en jobb med å legge nye steiner der de har blåst av.

Stormsikring i randsonene

Generelt stiller produsentene krav om at takstein skal sikres mot vind i de såkalte randsonene av taket. Det vil si inntil frie kanter, slik som nederst mot gesimsen, langs gavlene og mønet. En enkel måte å definere randsonen på, er å legge til grunn at den er 10 % inn fra takets ytterkant. I tillegg er det viktig å sikre der taksteinene ligger inntil skorsteiner, utstikkende hjørner og takdetaljer som stikker opp (eksempelvis luftehatter). Grunnen til at det er spesielt viktig å sikre mot vind i randsonene og enkelte andre områder, er at vinden får bedre tak på steinene i akkurat her. Hvilke krav som gjelder akkurat ditt tak og dine takstein, bør du sjekke med produsenten.

Å sikre steinene mot vind betyr at de må forankres eller festes til underkonstruksjonen i taket. Det kan gjøres på flere måter, og ulike produsenter leverer litt ulike produkter til formålet. Det kan for eksempel dreie seg om klips, bøyler eller kroker. De festes på litt ulike måter – enkelte av dem må bankes inn i de underliggende lektene med en hammer, mens andre kun skal tres på plass. Ofte sørger én klips, krok eller bøyle for å forankre opptil tre taksteiner av gangen.

Det er også mulig å feste takstein på gamlemåten – ved å skru inn en skrue eller å slå inn en spiker i det ferdigborede hullet i topp/bakkant. Ulempen med denne metoden er at den er tidkrevende og at du risikerer å skade steinene. Det er nemlig fort gjort å ødelegge en takstein eller ti dersom du bommer med hammeren eller trekker skruen for hardt til.

PS! Det er selvsagt ikke noe i veien for å stormsikre taket lenger inn enn randsonen rekker. Hvorvidt det er nødvendig, avhenger først og fremst av lokale forhold når det gjelder vind.

2838
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også