115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Tenk om vedovnen kunne varme mer enn rommet den står i?

Med en ovn som har vannkappe kan du utnytte varmen fra ovnen til vannbåren oppvarming og tappevann

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. september 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. september 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220913073343686.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220913073343686.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Det finnes mange måter å spare strøm på, men det mest effektive er å gjøre noe med andelen energi som går til oppvarming av boligen. Tiltakene på dette feltet varierer fra enklere tiltak som å skru ned temperaturen på panelovner til de mest krevende prosjektene som innebærer å etterisolere yttervegger og tak.

Et sted midt mellom ligger tiltakene som handler om å gå over til energikilder som er mer effektive eller som bruker mindre strøm enn de du har i dag. Et eksempel er å gå fra panelovner til varmepumpe. Har du vannbåren varme og en pipe i boligen, kan du også vurdere å installere en vedovn med vannkappe.

Da tenker du kanskje at vi snakker om en helt spesiell type vedovn, men det er ikke tilfelle. En vedovn med vannkappe ser helt lik ut som alle andre typer ovner, men forskjellen er at den er tilkoblet en vanntank. Denne tanken kalles for en akkumulatortank og spiller rollen som energilager da den lagrer varmt vann. Tanken er i sin tur koblet til et vannbårent system for oppvarming, som gjør at det varme vannet kan distribueres rundt i boligen. Det kan både være nedstøpte rør i gulvet eller radiatorer/viftekonvektorer på montert på veggene.

Når du fyrer i en ovn med vannkappe, går typisk 1/3 av varmen til rommet den står i, mens 2/3 av varmen går til å varme opp vannet i akkumulatortanken og det vannbårne systemet. 

Kan også forvarme tappevann

I tillegg kan en vedovn med vannkappe kobles til tappevannssystemet, som altså vi si at den varmer opp vannet du bruker i kranene og dusjen i boligen. Da vannet fra vannkappen typisk holder en temperatur på rundt 40 grader, går det via en tradisjonell varmtvannsbereder som varmer det opp til innstilt temperatur før det kan tappes på de ulike tappestedene. Strengt tatt bør dette derfor kalles forvarming av tappevann. Uansett er det penger å spare på at vannet kun trenger å varmes fra 40 til rundt 75 grader, kontra å måtte varme det opp fra mellom 5 og 10 grader.

Elektrisk backup

En vedovn med vannkappe kan altså spare deg for store strømutgifter, men det er ikke slik at du alltid må fyre i ovnen for at det vannbårne anlegget skal fungere. Det er både mulig og vanlig å ha en elektrisk kolbe eller varmepumpe som alternativ energikilde. Dersom du er bortreist eller ikke rekker å fyre en dag, vil altså den alternative energikilden stå for oppvarmingen av vannet.

Muligheter for Enova-støtte

Enova har en egen støtteordning som gjør at du kan få inntil 10 000 kroner i støtte dersom du går til innkjøp av en ovn med vannkappe. Ordningen gjelder både for ovner som fyres med pellets og ovner som fyres med ved, og fritidsboliger er også omfattet. Skal du også installere vannbåren varme, kan du få inntil 20 000 i støtte.

2742
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også