TEST 123
Tomtebefaring

Ingressen er ikke helt ferdig ... kommer snart.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

28. januar 2020
Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

28. januar 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200128100015059.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200128100015059.jpg?maxwidth=2000
0

Å dra på tomtebefaring er viktig for å at det nye huset ditt skal passe perfekt til tomten. Mål eller skritt opp for å sjekke at huset får plass på tomtens areal. Det er mye ulendt terreng her i landet, kanskje er tomten såpass skrå at det blir vanskelig å bygge.

title

123

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

MESSAGE BOX

Add text

dropdown

Radio buttons

Add text

CHECKBOXES

Add text

input field

single button

80

Se for deg drømmehuset på tomten

Gjerne visualiser hvordan utsikten blir fra vinduene og hvor den beste ankomsten vil være. Orienter deg om himmelretningene, så du vet hvor morgensolen står opp og hvor lenge du har kveldssolen. 

Tenker du å bygge balkong eller veranda, er det lurt å undersøke lysforholdene, innsikt og hvor på tomten det blåser mest/minst. I tillegg er det kjekt å vite om du må ta hensyn til naboer eller eventuelle støykilder. Husk å ta bilder.

1192
b-TrueFalse
0


1
b-TrueFalse

Se for deg drømmehuset på tomten

Gjerne visualiser hvordan utsikten blir fra vinduene og hvor den beste ankomsten vil være. Orienter deg om himmelretningene, så du vet hvor morgensolen står opp og hvor du lenge du har kveldssolen. 

Tenker du å bygge balkong eller veranda, er det lurt å undersøke lysforholdene, innsikt og hvor på tomten det blåser mest/minst. I tillegg er det kjekt å vite om du må ta hensyn til naboer eller eventuelle støykilder. Husk å ta bilder.
486
false
b-TrueFalse
0

Før du drar på tomtebefaring

Det første du må gjøre er å avklare om kommunens planer tillater bolig på tomten.

Sjekk arealplanen med reguleringsbestemmelser for tomten. Der ser du hvilke høyde- og bygningstypebestemmelser som er gjeldene, tomtens utnyttelsesgrad og hvilke forhold det er til bebygde og ubebygde nabotomter.

Du kan søke om dispensasjon dersom kommuneplanen eller reguleringsplanen ikke tillater bolig.

Se også på kart over infrastrukturen, med tanke på vei, vann, avløp, strøm og fibernett, samt om det er retningslinjer for plassering av avkjørsel til tomten.

Bedre å våkne tidlig fra en urealistisk drøm, enn å kaste bort tid.

841
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også