Tidenes optimisme i boligmarkedet

Klarer du å gjette hvor optimismen er størst?

Av ByggeBolig
22. juni 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180622094444535.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180622094814819.jpg
0
BoligMeteret fra EiendomsMegler 1 viser tidenes optimisme i boligmarkedet siden målingene startet i mai 2007. Andelen som vil kjøpe ny bolig før de selger har aldri vært høyere.
39 prosent av forbrukerne sa i juni at de ville kjøpt ny bolig, før de selger sin nåværende, ifølge BoligMeteret. Det er en oppgang fra 34 prosent i mars i år og i november i fjor. Administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark sier at flere som kjøper først styrker etterspørselen i boligmarkedet. 
- Ved utgangen av mai var det flere boliger til salgs i Norge enn på samme tid i de foregående fire årene. Når flere nå ønsker å kjøpe før de selger, vil det bidra til at antall boliger til salgs ikke blir så høyt at det påvirker markedet negativt.  

Høyere enn før finanskrisen 

BoligMeteret fra EiendomsMegler 1 har målt hvor mange som vil kjøpe før de selger helt tilbake til mai 2007. Det var i god tid før finanskrisen med et boligmarked preget av høy optimisme. Da var andelen som ville kjøpe før de solgte på 34 prosent, altså fem prosentpoeng lavere enn i dag. 
- Det er ikke tvil om at vi i dag har en spesielt høy optimisme igjen i boligmarkedet, etter at særlig Oslo-markedet fikk seg en knekk i fjor. Vi ser det også på BoligMeterets boligmarkedsindikator som baserer seg på opplevelsen av egen økonomi, forventninger til arbeidsledighet, forventninger til rentenivået, forventninger til boligprisene og hvorvidt forbrukerne ville kjøpt ny bolig før de selger sin nåværende. Også denne samlede indikatoren er klart høyere i juni enn for de to foregående målingene i mars i år og i november i fjor, sier analytiker i Prognosesenteret, Veronica Strøm. 

Hønefoss på topp 

I boligmarkedsindikatoren er det spørsmålet om forbrukerne ville kjøpt ny bolig før de selger sin nåværende, som vektes tyngst. Historien viser at dette har størst betydning for utviklingen i boligmarkedet.  
- Av 14 utvalgte byer og byområder i BoligMeteret er det Hønefoss som topper på andel forbrukere som ville kjøpt ny bolig før salg av sin nåværende, mens Kristiansand ligger nederst. Det er de samme byene som ligger på topp og bunn i forventninger til høyere boligpriser om 12 måneder. Kristiansand påvirkes her av at byen har hatt en relativt svak prisutvikling siden 2011. Ringerike med administrasjonssenteret Hønefoss har derimot hatt landets høyeste boligprisvekst de siste to årene, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk, sier Strøm.
Dette er BoligMeteret:
  • Spørreundersøkelse som måler utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp 
  • Samler indikatorene for boligmarkedet og blir publisert kvartalsvis 
  • Utarbeides av Prognosesenteret for EiendomsMegler 1
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også