To måter å splitte fjell på

Det innebærer verken dynamitt eller gravemaskin

Av ByggeBolig
16. oktober 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181016083221298.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181016083221298.jpg
0
Det sies at tro kan flytte fjell, men det er selvsagt ikke sant. Skal du fjerne en fjellknaus i hagen eller i kjelleren, må du trå til med kraftigere kost. Det er ikke dermed sagt at du må frem med dynamitt eller en svær gravemaskin for å få det til. Både dynamitt og gravemaskin er dessuten upraktisk i svært mange tilfeller, blant annet hvis du skal fjerne fjell nært en nabo eller i kjelleren.
Én metode for å fjerne fjell er å buke fjellkiler. Først bruker du er borhammer eller liknende til å lage hull der du vil splitte fjellet. Du bør bore dem ganske tett. Deretter senker du kilene ned i hullene og slår dem ned med en hammer. Når du borer, kan det være lurt å følge svakheter som allerede finnes i fjellet. Og når du skal banke ned kilene, er det ikke slik at du skal banke alt du makter og la det stå til. Snarere tvert imot. Det beste er å banke litt og litt på hver kile og vente på at fjellet reagerer i form av oppsprekking, knaking osv. Fjellkiler egner seg spesielt godt dersom du trenger å fjerne en del av en fjellknaus eller lage en rett kant.  
En annen mulighet er å bruke såkalt sprengsement. På samme måte som for kilene, borer du først hull i fjellet. Du bør bore forholdvis tett – avstanden mellom hvert hull bør ligge på 5 – 10 ganger hullets diameter. Det er også viktig å bore dypt nok til at du får sprengsementen godt ned i fjellet. Deretter blander du sprengsementen i henhold til bruksanvisningen og heller det oppi hullene med en gang. Så skal du bare vente til sementen gjør jobben sin, typisk et par dager. Jo varmere det, jo fortere går det. Når sprengsementen kan gjort jobben, kan du fjerne bitene. Hvor store biter du må håndtere i etterkant vil variere.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også