115
Foto: Shutterstock

Tre feil du bør unngå når du bruker dykkertpistol

Gjør du det riktig får du god innfesting, null merker i treverket og ingen utstikkende spiker

Type something

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

20. oktober 2021
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

20. oktober 2021
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211020074628245.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20211020074628245.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Ikke skyt for langt eller for kort

Når du skyter spiker med en dykkertpistol, skal spikerhodet ligge like under overflaten på emnet du fester. Går spikeren for langt inn blir festeevnen redusert, og i de tynneste materialene vil du kunne oppleve at spikeren nesten går helt gjennom. Om spikeren ikke kommer helt inn i materialet, men stikker litt opp, får du ekstraarbeid da du må gå over med hammer og dor i etterkant.

For å få spikeren akkurat passe langt nok inn i materialet må du justere trykket på pistolen. På batteri- og gassdrevne modeller gjøres dette på selve verktøyet, mens luftdrevne modeller krever justering på kompressoren. Da treverk er et naturlig materiale med ulik hardhet på ulike steder, kan det ofte være behov for å justere underveis mens du jobber.

Ikke ødelegg treverket

Dykkertpistoler brukes ofte til typisk finsnekring som listing, møbelsnekring og montering av panel. Da er det et poeng at du ikke lager stykke hakk og merker i treverket når du bruker pistolen. For å unngå dette bør du bruke en pistol med såkalt panelfot, som er en gummihette du kan montere på pistolen. Har du ikke en slik på din pistol kan du også legge et par lag maskeringstape der pistolen møter treverket. Et annet tips er å ikke presse pistolen for hardt mot underlaget.

Ikke skyt skjevt

Hvis du skal feste noe i et smalt emne, er det fort gjort å skyte spikerne litt skjevt slik at de kommer ut på siden av emnet. Det ser ikke pent ut og det er ofte vanskelig å fikse uten å ødelegge treverket. For å unngå det er det svært viktig at du holder pistolen mest mulig vinkelrett når du skyter. Du bør dessuten ikke bruke for lange spikere. Jo lenger spikerne er, dess større risiko er det for at de skrår ut til en av sidene dersom de treffer en litt hardere del av treverket.


Hvis du har mulighet, kan du gjerne vinkle pistolen slik at spikerne kommer ut på den siden som ikke synes. Da er du i alle fall sikker på at de ikke kommer ut på den synlige siden.


1982
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også