Tre ting å tenke på når du skal velge kjøleaggregat

Så får du optimal effekt av investeringen

Av ByggeBolig
17. oktober 2018
Foto: Rune Enstad / Unsplash
Foto: Rune Enstad / Unsplash
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181017094630012.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181017094630012.jpg
0
Kapasiteten på aggregatet er sannsynligvis det viktigste valget du tar. Utgangspunktet for valg av aggregat er størrelsen på kjølerommet, målt i kubikkmeter (m3). La oss si at du har et kjølerom på 7,5 m3. Da kan du klare deg med et aggregat på 8 m3 så lenge rommet er godt isolert, men du risikerer at aggregatet får høy gangtid ettersom det bare akkurat er stort nok til å dekke rommets volum. Derfor kan det være lurt å investere et litt større aggregat. Lavere gangtid forlenger også levetiden på maskinen. 
Andre ting du bør tenke på knytter seg til praktiske forhold som rengjøring og støy. Velger du et aggregat med støvfilter, vil det bli enklere å rengjøre det. Når det gjelder lyd bør du velge en maskin med stillegående vifter og som er bygget slik at det ikke lager vibrasjon. Når du monterer aggregatet bør du ikke skru det for hardt til veggen – det øker nemlig risikoen for at vibrasjon fra maskinen forplanter seg i veggen og lager lyd som kan være irriterende. 
Et annet moment knytter seg til lys i kjølerommet. Et kjølerom skal være tett for å gi en jevn og god temperatur på en energieffektiv måte. Da vil du helst ikke måtte ta hull i vegger eller tak for å få strømtilførsel til lyset inni rommet. Det slipper du hvis du velger et kjøleaggregat som har integrert uttak for lys. Da er det bare å strekke en kabel fra lyset til aggregatet, så får du strøm derfra. Lys i et kjølerom bør for øvrig alltid plasseres i taket – ikke på veggene eller selve aggregatet.
Dessuten bør du sjekke hvor mye strøm aggregatene du vurdere, trekker. Her er det til dels store forskjeller fra modell til modell - og dermed mye penger å spare på å velge riktig.
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også