115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Trelastprisene er på vei ned igjen

Men du kan ikke forvente at det blir like billig som før

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. juli 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

6. juli 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220706082102609.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220706082102609.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

De siste par årene har vært preget av prisstigninger på de fleste områder i samfunnet, og alt fra matvarer til bensin og strøm har blitt merkbart dyrere. Trelast og byggevarer har ikke vært noe unntak og det er mange som merket at både små og større byggeprosjekter har blitt vesentlig dyrere de siste to årene. Ifølge NRK økte prisen på trelast med hele 65 % fra juli 2020 til juli 2021.

Prisstigningen vi ble vitne til hadde blant annet sammenheng med at produksjon av trelast var lav. En viktig grunn til dette var at produsentene hadde lavere tilgang på råstoff på grunn av barkebilleangrep flere steder i både Europa og Canada. I Tyskland, Østerrike og Polen forårsaket barkebillene store skader og i Tyskland ble eksempelvis fokuset flyttet over på å rydde tørket skog. Konsekvensen var at trelastprodusentene ikke fikk produsert nok varer til tross for at de både hadde kapasitet og vilje til det.

En annen grunn til at de økte prisene handlet om at etterspørselen etter trelast var skyhøy, godt hjulpet av stor byggeaktivitet i det enorme amerikanske markedet. Ser vi til vårt eget marked i Norge, økte også etterspørselen som følge av at mange brukte nedstengningene i 2020 til å gjennomføre store og små byggeprosjekter. Trelasten formelig fløy ut av hyllene hos byggevarebutikker over hele landet.

Produksjonen går opp og etterspørselen går ned

Da er det gledelig å kunne fortelle at prisene på trelast nå ser ut til å synke igjen. Ifølge bransjeorganisasjonen Treindustrien har prisene i gjennomsnitt falt med 23 prosent fra august 2021 til juni 2022. Dette gjelder prisene fra produsentene til forhandlerne.


De viktigste grunnene til prisfallet er at produksjonen av trelast er høyere enn den har vært på en stund, samtidig som etterspørselen har falt noe. Det betyr altså at alle som skal bygge hus, terrasse, garasje eller noe annet forhåpentligvis kan se frem til en noe lavere totalkostnad i tiden som kommer.

Det er imidlertid verdt å merke seg at prisfallet fra produsent til forhandler ikke nødvendigvis betyr like stor reduksjon i prisene ut til sluttkunde. I tillegg er det ingenting som tyder på at prisene kommer til å falle ned til nivået vi hadde før prisstigningene satte inn. Det henger både sammen med at trelast har vært priset svært lavt i Norge tidligere. Samtidig er det et stadig større ønske om å bygge med treverk både internasjonalt og i Norge. Dermed vil etterspørselen fremdeles bidra til høyere priser enn vi har vært vant til tidligere.

2507
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også