Unngå fuktproblemer

Monter vannbordene på riktig måte, så går det bra

Av ByggeBolig
18. september 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180918115937962.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180918115937962.jpg
0
Vannbord over og under vinduene dine er viktig for å lede vann bort fra husveggen. Sammen med resten av omrammingen har de også viktig estetisk verdi. 
Vannbordene skal skal monteres med helling utover. Du får kjøpt ferdige vannbord med trapesform i byggevarehandelen. Start med vannbordet over vinduet og fest det ca. 2 cm. over losholtens underkant (bjelken over vinduet). Pass på at det monteres i vater og forbor gjerne hull til skruer/spiker – det letter monteringen og gjør at treverket ikke sprekker opp. Bredden på vannbordet skal generelt være tilsvarende vinduet pluss omrammingen, men om det er gjort annerledes rundt andre vinduer i boligen kan du gjerne gjøre det likt som disse. 
Deretter fester du det nederste vannbordet på samme måte som det øverste – også her ca. 2 cm. over losholtens underkant, Etter at vannbordene er festet, monterer du vannbordbeslag på dem. Beslaget skal føres inn bak vindsperren på kledningen. Det er egne spor for vannbordbeslag i vinduet som letter monteringen.  
Panelen som går ned mot vannbordene skal ha minimum 6 mm. klaring for å unngå at suger opp vann/fukt. Dessuten bør du lage en dryppkant på dem – det gjør du ved å skjære endene i en vinkel tilsvarende hellingen på vannbordene. 
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også