Utleiedel i boligen – slik funker det

Utleie i boligen som du bor i selv er skattefritt, dersom du selv bor i over halve utleieverdien av arealet.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

14. september 2020
Til leie.png Til leie - mobil2.png
115
100
0

Ifølge SSB, er antallet som leier bolig i Norge 23 %, og i de store byene er det enda flere – i Oslo leier 31 % bolig. Dermed er det mye penger å hente i leieinntekter.

Utleiedel i boligen kan være løsningen for å finansiere boligdrømmen – eller hyttedrømmen. For å få skattefrie leieinntekter må mindre enn halve utleieverdien av arealet av boligen være leid ut. 

Før du leier ut kjellerleiligheten, hybelen eller garasjehybelen, må du forsikre deg om at leiligheten oppfyller alle kravene som stilles i plan- og bygningsloven. Bygningsmyndighetene kan bli plagsomme om du ikke gjør det.

607
TrueFalsec-12

Leie ut eksisterende, ledig rom

I prinsippet kan du leie ut det du har av ekstra rom i boligen, bare rommene brukes til det de er godkjent for. Med andre ord finnes det ingen regler som forbyr deg å leie ut eksempelvis et soverom, så lenge soverommet er godkjent som rom for varig opphold i boenheten. Denne typen utleie er i utgangspunktet ikke noe som vedgår bygningsmyndighetene, og du trenger ikke å søke om tillatelse.


425
false
TrueFalsec-12
0

Bygge leilighet

Det finnes byggtekniske regler som må oppfylles hvis leiligheten skal [leies ut og] bebos, og du må søke om tillatelse til selvstendig boenhet i boligen fra kommunen.

Reglene varierer avhengig av om kjellerleiligheten er en del av resten av boligen, eller om det er en egen boenhet med egen inngang.

Bruksendring

Dersom du vil gjøre om deler av boligen som hittil ikke har vært godkjent for varig opphold, som kjelleren, loftet eller garasjen, må du søke om tillatelse fra kommunen – uavhengig om du skal leie ut eller ikke.

Du må oppfylle de tekniske kravene som stilles i TEK17. Verdt å merke seg, er at kravene har blitt senket litt de siste årene. Blant annet har det blitt lov med lavere tak, mindre bodplass og dårligere tilgjengelighet for funksjonshemmede enn før.

Du kan leie ut når du har fått bruksendringen godkjent.

Selvstendig boenhet

I tillegg til å få godkjent en bruksendring, må du også søke om å få etablert en ny boenhet, og oppfylle kravene i byggesaksforskriften (SAK 10) § 2-2. Der står det at: 

Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene

a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,

b) har egen inngang og

c) er fysisk atskilt fra øvrige enheter.

Du kan leie ut boenheten når du har fått den godkjent, og du trenger ikke å søke ytterligere om å kunne benytte enheten til utleie, dette styrer du selv.

1503
TrueFalsec-12

Skillevegg til oppholdsrommet

Dersom du beholder den direkte tilgangen fra boligen til kjellerleiligheten eller oppholdsrommet, får du den ikke godkjent som egen boenhet. Normalt er det bare en vegg eller en dør som er avgjørende om du får en selvstendig boenhet eller ikke i boligen. 

284
false
TrueFalsec-12
0

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll i forbindelse med opprettelse av ny boenhet må ansvarlige foretak utføre.

Leietakers rettigheter

Dersom du i dag har en leietaker boende i en ikke-godkjent leilighet, kan leietaker få hevingsrett.

249
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også