Venter du lenge på varmtvannet?

Det skjer blant annet hvis vannet må reise langt

Av ByggeBolig
1. november 2018
Foto: Pexels
Foto: Pexels
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181101095017227.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181101095017227.jpg?maxwidth=2000
0

For mange er dette helt sikkert et kjent scenario: du står ved kjøkkenvasken eller servanten på badet og skrur på krana for å få varmtvann, men det tar lang tid før det varme vannet faktisk kommer. Det er riktignok ikke det verste som kan skje deg, men kan like fullt være ganske irriterende i hverdagen.

Det er flere ting som kan forårsake lang ventetid og en viktig faktor er hvor varmtvannsberederen din er plassert. Det påvirker nemlig hvor lang reisevei vannet har fra berederen til tappestedet. Har du berederen langt unna tappestedet må det varme vannet reise lenger enn om du bruker et tappested nærmere berederen. Det er også derfor du opplever at varmtvannet bruker lenger tid på å komme frem enkelte steder i boligen enn andre steder. Også andre rørtekniske forhold påvirker ventetiden, blant annet:

  • dimensjoner på rør fra bereder til tappested
  • vannmengde/trykk i rørene
  • trykkfall

Uansett har plasseringen av varmtvannsberederen ganske mye å si for hvor lang tid det tar før du får varmtvann i kranen. Dette blir ofte et kompromiss ettersom du som regel har flere tappesteder å ta hensyn til, men som regel er en plassering omtrent midt i boligen å foretrekke. Det er for eksempel ganske vanlig når det bygges teknisk rom i nye boliger. Rehabiliterer eller pusser du opp kan en slik plassering bli mer krevende å få til.

Vær ellers klar over at VVS-bransjen opererer med en anbefalt ventetid på maksimalt 20 sekunder for å få vann på 38,5 grader frem til tappestedet, så noe ventetid må du påregne uavhengig av rørtekniske forhold og plassering av bereder.

En mulig løsning i tilfeller der du opplever lang ventetid er eller rett og slett vil ha varmtvann ganske umiddelbart, er å få montert en minibereder ved tappestedet. Det en varmtvannsbereder på noen få liter som ganske enkelt varmer opp vannet i umiddelbar nærhet av tappestedet.

1886
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også