Vet du hva lambdaverdi er?

Den forteller deg noe om hvor godt et materiale isolerer

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

7. februar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190207120835096.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190207120835096.jpg?maxwidth=2000
0

Et begrep du kanskje har støtt på når du har handlet isolasjon, er lambdaverdi. Det er ikke sikkert du har sett selve begrepet, men på pakken med isolasjon står det gjerne et tall. For eksempel 34, 35 eller 37.

Dette tallet forteller deg hvilken lambdaverdi det er på isolasjonen – som kort fortalt angir hvor godt den isolerer. En mer teknisk forklaring er at lambdaverdi er et mål på hvor mye energi som i løpet av én time trenger gjennom én meter av et gitt material ved en temperaturforskjell på én grad. Energien måles i watt. Lambdaverdi omtales også som varmeledningsevne.

Jo mindre energi som trenger gjennom, jo lavere lambdaverdi får materialet. Derfor vil isolasjon med lav lambdaverdi isolere bedre enn isolasjon med høyere lambdaverdi.

Det er viktig å være klar over at lambdaverdien ikke har noen sammenheng med tykkelsen på materialet. Det er materialet i seg selv om får en verdi. Så uansett om du har en isolasjonsmatte på 10 eller 20 cm. tykkelse vil lambdaverdien være den samme, og du kan ikke gjøre noe for å påvirke dette.

Det du imidlertid kan påvirke er den såkalte U-verdien, som angir en bygningsdels varmeisolerende evne. Jo lavere U-verdien er, jo bedre varmeisolerende evne har bygningsdelen.

Bruker du isolasjon med lav lambdaverdi får du lavere U-verdi, men det samme kan du også oppnå du ved å legge tykkere lag isolasjon.

Har du god plass spiller det ikke nødvendigvis noe stor rolle om lambdaverdien er det ene eller andre, ettersom du kan legge tykkere lag for å redusere U-verdien. Har du derimot dårlig plass kan det være fornuftig å velge isolasjon med lav lambdaverdi for å få best mulig U-verdi på plassen du har tilgjengelig.

1714
Falseb-
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også