115
Foto: 4CastMedia AS

Bygge i nærheten av en lavspentlinje?

Bygge i nærheten av en lavspentlinje?

Pass på avstanden

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

3. mai 2024
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

3. mai 2024
Foto: 4CastMedia AS
Foto: 4CastMedia AS
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240503091044081.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240503091044081.jpg?maxwidth=900
Foto: 4CastMedia AS
Foto: 4CastMedia AS
0

Mange har en lavspentlinje som går over tomta. Har du planer om å bygge et uthus, en garasje eller noe annet, er det viktig å være klar over at du må være en viss avstand fra linja til bygget du setter opp. Kravene er imidlertid ikke like strenge som for høyspentledninger, som du kan lese mer om her.

Når det er snakk om lavspentledninger, skilles det mellom blanke/uisolerte ledninger og belagte/isolerte ledninger. For uisolerte ledninger er det et krav om minimum 1,5 meter horisontal avstand fra ledningen til bygning eller bygningsdel (eksempelvis takutstikk). Når det gjelder isolerte ledninger, er det ikke satt et konkret avstandskrav. De skal imidlertid være utenfor rekkevidde fra vinduer, terrasser, tak og liknende, som vanligvis er tilgjengelig uten bruk av hjelpemidler som stiger. Det anbefales imidlertid å holde samme avstand som til uisolerte ledninger, altså 1,5 meter.

Høydekrav gjelder også

Det er ikke bare horisontale avstandskrav som gjelder. Du må også passe på hvor høyt du bygger. For uisolerte ledninger er det krav om fire meter minstehøyde over bygning eller bygningsdel (for eksempel pipe). Når det gjelder isolerte ledninger, er kravet 2,5 meter over bygning eller bygningsdel. Begge typer ledninger vil typisk sige litt i sommervarmen. Dette må du ta høyde for når du måler.

Kabler i bakken?

Dersom det er gravd ned kabler i bakken, har du ikke lov til å bygge over dem. Det henger sammen med at det skal være mulig å grave frem kablene ved behov. Du har heller ikke lov til å grave før det er gjennomført en kabelpåvisning. Dette kan du bestille hos netteier.

Usikker på hvordan du skal måle, hva slags linje du står overfor eller har andre spørsmål rundt bygging i nærheten av kraftledninger? Da anbefaler vi å ta kontakt med nettselskapet eller en elektromontør.  Husk at det også kan være strengere krav i din kommune enn det som kommer frem i denne artikkelen.

1929
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også