115

Hvor mye snø tåler taket?

Byggeåret til huset eller hytta og takets form har mye å si for hvor mye snø taket tåler.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

16. januar 2024
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240116114149931.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240116114157566.jpg?maxwidth=900
0

Store snømengder belaster taket, spesielt om snøen er våt og tung. Dersom det blir for mye vekt på taket, kan det få nedbøyninger og gjøre at vinduer og dører blir trege å åpne. I verste fall kan taket kollapse.

Du kan anslå hvor mye snø taket tåler ut ifra byggeåret

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet noen retningslinjer for når du bør tenke på å måke taket, der byggeåret til huset eller hytta kan gi deg noen tommelfingerregler:

Hus og hytter som ble bygget mellom 1950–79 ble ofte konstruert slik at det tåler inntil 50 cm tørr, gammel snø eller 40 cm våt snø på taket (150 kg per m²). 

Dersom huset eller hytta ble bygget etter 1980, tåler det mer snø enn eldre bygninger. Du kan anta at den kritiske snølasten på taket er et sted mellom 150–350 kg per m². Denne informasjonen kan du finne i beregningsgrunnlaget fra da huset eller hytta ble bygget – hør med kommunen din om du er i tvil. 

Hvis taket tåler 250 kilo per m², betyr det at det tåler 80 cm tørr snø eller 60 cm våt snø. Skulle taket tåle 350 kilo per m², tilsvarer dette 120 cm tørr snø eller 90 cm våt snø. 

Du bør måke taket før snøen blir våt og tung, og i god tid før tålegrensen er nådd.

Husk at når det blåser mye blir snøen skjevt fordelt på taket, og vektfordelingen og belastningen blir ujevn.

Vinkeltak

Hvis tung snø blir liggende for lenge på et vinkeltak (to saltak i 90-graders vinkel), kan takdelene presses fra hverandre. En bolig eller hytte med vinkeltak er dermed mer utsatt for snøskader.

Slik måker du taket

Selv om snøen på bakken kan tyde på at du får en myk landing ved eventuelle fall, bør du ta noen forholdsregler når du skal måke taket. Du burde sikre deg for å unngå å ramle ned, og ha med en hjelper som kan stå på bakken og følge med. Pass på å ikke dytte snørydderen over kanten, slik at du også går utfor. I tillegg bør du la være å fyre i peisen mens du holder på oppå taket, for å slippe irriterende røyk fra pipa.

Les også: Måk snøen uten å ødelegge ryggen

Sørg for at du ikke kaster snøen ned på andre tak og at det ikke blir liggende snø langt oppover husveggene. Du burde også la være å lage renner i snølaget på tvers av takfallet, ellers kan snøen på taket bli ustabil og gjøre at store mengder blir satt i bevegelse på en gang. 

Plate-, papp- og taksteinstekninger kan lett ta skade av snømåking. Derfor bør du ikke å fjerne snøen fullstendig, men la det være igjen rundt 10–20 cm snø på taket. I tillegg bør du måke taket jevnt, da skjevbelastninger kan være mer kritiske enn en jevnt fordelt, større belastning.

Dekker forsikringen skader fra snøbelastning?

Som forsikringskunde har du et ansvar for å unngå og begrense skader. Skulle taket få skader fra snøbelastning, vil det nok ikke regnes som «plutselige og uforutsette skader», og forsikringsselskapet vil da kunne avkorte utbetalingen. 

Hvis du ikke har mulighet til å måke taket selv, bør du få hjelp av noen du kjenner eller leie inn noen til jobben.

3219
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også