115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Nå er det enda flere grunner til å skifte ut varmtvannsberederen

Med en smart bereder kan du både redusere strømutgiftene og få støtte fra Enova

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. mai 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

13. mai 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513091118560.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220513091118560.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Hvis du er en av dem som har en varmtvannsbereder som er moden for utskifting, bør du vurdere å bytte den ut med en smart bereder. Da får du nemlig reduserte strømkostnader på kjøpet, samtidig som det er mulig å få inntil 5000 i støtte fra Enova.

Grunnen til at du sparer strøm, handler om at en smart varmtvannsbereder kan styres etter variasjonene i strømpriser. Hos mange er det slik at det forbrukes en del varmtvann om morgenen, hovedsakelig i forbindelse med dusjing. Deretter er det som regel ikke noe behov for varmtvann før om ettermiddagen og kvelden. En vanlig varmtvannsbereder vil imidlertid starte å varme opp nytt vann så snart noe av vannet på berederen blir brukt. Når dette skjer om morgenen, er strømprisene ofte på det høyeste gjennom døgnet.

Med en smart varmtvannsbereder vil ikke dette skje da den venter med å varme opp vannet til strømprisene faller litt ut over dagen. Da vil du fremdeles ha varmt vann om ettermiddagen og kvelden, men du betaler mindre for oppvarmingen. Du bruker altså nøyaktig like mye strøm som du ellers ville gjort, men forbruket flyttes til tidspunkter der du betaler mindre.

Enova stiller krav

For at du skal få støtte fra Enova, er det viktig å følge alle krav som stilles. Du finner en uttømmende liste på Enova.no, men her er en oversikt over de viktigste kravene:

  • Varmtvannsberederen må bli installert i din helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.
  • Berederen skal kunne styres av innebygd eller leverandørens nettbaserte automatikk. Strømforbruket skal styres til de tider på døgnet med lavest strømpris.
  • Berederen skal også kunne styres av ulikem typer smarthus-system som en del av helhetlig strømstyring i boligen. Det betyr at berederen må kunne kommunisere via de vanligste åpne kommunikasjonsprotokollene for smarthusteknologi.
  • Berederen skal ha styring som sikrer mot vekst av legionella-bakterier.
  • Berederen skal ha fast tilkobling til strøm – beredere som er koblet til med støpsel i stikkontakt får ikke tilskudd.
  • VVS-arbeid og elektroarbeidet skal være utført av fagfolk.

Har du en nyere beredere som er i orden og har lang levetid igjen, kan også denne gjøres smart. Da må du i så fall montere en form for styringsenhet på den. Hvis du gjør dette vil du ikke kvalifisere til støtte under Enovas ordning for smarte varmtvannsberedere, men det kan inngå som grunnlag for å få støtte til smarte styringssystemer i boligen.

2419
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også