115

Reglene for trampoline i hagen

Hopp og sprett og tjo og hei er gøy for dem som er på trampolinen, men ikke alltid like moro for dem på andre siden av hekken.

av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

15. juni 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220615120449566.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220615124505034.jpg?maxwidth=900
0

Trampoliner har blitt vanlig å se i norske hager, og både små og store synes det er moro å hoppe høyt. Men ofte blir det mye skriking og hyling, så det har kommet en del naboklager.

Plasseringen

Du bør plassere trampolinen på en plass litt unna nabogrensa, slik at den ikke er til bryderi for naboen(e). Men dette er ikke alltid like lett, særlig hvis tomten ikke er så stor eller den har ulendt terreng.

Hvis du tror naboen er skeptisk, burde du fortelle vedkommende at trampolinen ikke vil bli brukt tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Loven – på begge sider av hekken

Forholdene mellom naboeiendommer reguleres i Granneloven, hvor det kommer frem at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe på eiendommer som ligger nærme hverandre.

Du kan i utgangspunktet gjøre hva du vil på din egen eiendom, og naboen kan ikke nekte deg å ha en trampoline. Men det er grenser for hva man skal tåle, og hvis det stadig blir mye bråk, kan dette sees på som unødvendig eller urimelig skade eller ulempe, jamfør naboloven.

Les også: Hva gjør du med trampolinen om vinteren?

Hvis du skal sette opp et bygg på tomta / en fast installasjon, som et anneks, må du i henhold til plan- og bygningsloven ha 4 meters avstand til nabogrensa, men denne loven gjelder ikke for trampoliner.

Selv om trampoliner ikke er regulert i noen lov, bør du likevel bruke sunn fornuft og vise hensyn til naboene – plasserer den best mulig for naboene, og ikke bråk tidlig om morgenen eller sent på kvelden. For å bevare nabofreden, bør man også kanskje utsette hoppingen når naboen nyter kaffe og vafler på terrassen.

Sikring

Barnas lekeplasser får stadig større krav til sikkerhet, og i 2015 ble det påbudt med kantputer og nett på mellomstore og store trampoliner, men ikke på de som er nedgravd i bakken. Minitrampoliner har ingen krav om nett, men skal selges med antiskli-føtter.

Kan bli holdt ansvarlig for skader

Dersom trampolinen din er CE-merket, montert støtt og forsvarlig og har sikkerhetsnett samt at du har oppgitt reglene for bruken, er det lite som gjør at du kan stilles ansvarlig for skader på andres barn.

Men skulle andres barn bli skadet på trampolinen din, og du har vært grovt uaktsom, kan du bli erstatningsansvarlig. Det er smart å følge litt med på hoppingen og sørge for sikkerheten – særlig med de minste barna.

Dersom du bli stilt i rettslig erstatningsansvar, kan ansvarsdekningen i innbo- eller husforsikringen dekke dette.


2750
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også