115
Foto: Shutterstock
SWITCH SECTION

Strømprisene skal ned

Men det kan ta lang tid før de er tilbake på de nivåene vi har vært vant til tidligere

Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

10. november 2022
Av ByggeBolig

Erik Hornnes

ByggeBolig

10. november 2022
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221110115604249.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221110115604249.jpg?maxwidth=900
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

I tider med høye strømpriser er det mange som vurderer ulike tiltak for å redusere strømforbruket. Samtidig er det nok også også mange som tenker at strømpriskrisen kommer til å gå over om ikke altfor lenge, og i mellomtiden blir vi godt hjulpet av en forholdsvis sjenerøs strømstøtteordning.

Hvis vi tar utgangspunkt i de fakta som faktisk foreligger, kan det være grunn til å revurdere en slik holdning. Ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse for årene 2022 – 2027, må vi nemlig belage oss på en gjennomsnittlig årspris på 50 – 70 øre kWh i Sør-Norge om fem år. Her snakker vi om ren kraftpris, eksklusive nettleie og avgifter. Dette vil si at prisene synker fra dagens nivå og at tilstanden dermed normaliseres noe, men samtidig at vi må forholde oss til mye høyere priser enn vi har vært vant til fra før 2021.

Det er imidlertid verdt å merke seg at usikkerheten rundt disse anslagene er stor, og vil bli påvirket av faktorer som værforhold og den store usikkerheten i prisen på og avhengigheten av gass i Europa. I tillegg fører den storstilte utbyggingen av fornybar kraftproduksjon i hele Europa til en usikkerhet. En større andel fornybar energi betyr at tilgangen til kraft vil variere mer, som fører til at prisene vil svinge mellom sesonger, innenfor uker og mellom timer.

Tenk energieffektivisering

Det meste tyder altså på at vi må sette av mer penger til strømregningen de neste årene enn vi har vært vant til tidligere. Da er det smart å tenke litt langsiktig rundt energieffektivisering. Ved å iverksette energieffektiviserende tiltak som utskifting av vinduer, etterisolering, investering i varmepumpe osv. vil du være mindre sårbar overfor strømprisene og svingningene i markedet. I tillegg får du en mer komfortabel bolig å bo i. Da er det gledelig å registrere at det ser ut til å bli mulig å få Enova-støtte for enklere energieffektiviseringstiltak. Dette vil redusere kostnadene for den enkelte boligeier og gjøre det enklere å sette i verk de nødvendige tiltakene.

Det er også verdt å merke seg at EU er på offensiven. Gjennom bygningsenergidirektivet vil det trolig bli stilt krav om at mange hundre tusen boliger må energieffektiviseres innen 2030. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen. Bygningsenergidirektivet krever også at de ulike landene må etablere tilskudds- og støtteordninger for å hjelpe innbyggerne å gjennomføre energieffektivisering. Så selv om det kommer til å koste, vil det være mulig å få en del økonomisk støtte.

2516
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også