115

Tips for å unngå frostskader i rørene

Når vinteren nærmer seg, er det viktig å ta forholdsregler for å unngå vannskader fra frosten. Her er noen tips.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

14. desember 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221214152633549.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20221214152633549.jpg?maxwidth=900
0

Med vinterens ankomst øker antallet vannskadehendelser i norske hjem. Mange av disse skadehendelsene oppstår når den første frosten rammer.

Frostskader kan oppstå når vann fryser til is

Volumet av vannet øker med omtrent ti prosent når det fryser til is. Vannskader er et vanlig problem i gamle, dårlig isolerte bygg med vannrør av kobber. Når rørene fryser kan trykket få dem til å sprekke, og når de tiner kan vannet renne ut og forårsake skade. Plastrør er også utsatt for frostsprekker, men siden de er mer elastiske enn kobber, kan de gi etter for det økte volumet uten å sprekke.

Hytter er mer utsatt enn hus

Hytter er spesielt utsatt for vannskader på grunn av deres isolerte beliggenheter og mangel på regelmessig tilsyn. Et frostsprengt rør kan forårsake omfattende skader på en hytte, så det er viktig å ta forholdsregler for å unngå dette.

Les også: Slik unngår du frost i rørene på hytta

Tips for å unngå frosne rør på hytta og hjemme

Å stenge hovedvanntilførselen og sette alle kraner i åpen posisjon når hytta er ledig er den beste måten å forhindre vannskader på. Om mulig, tøm rørene helt for vann. Fyll vannlåser, toalettskåler og sluk med frostvæske. 

Både på hytta og hjemme må du ikke la innetemperaturen synke under 10 °C. Skjulte vannrør føres ofte langs gulv og vegger med lave temperaturer. Steng eventuelle ventilasjonsventiler eller vinduer i nærheten av vannrør, ellers kan den kalde trekken forårsake frostskader. Hvis du har eldre utekraner som ikke er frostsikret og selvdrenerende, må disse stenges og tømmes. Husk også å skru av utekranene og tømme hageslangene for vann.

Flere tips

Les flere råd for å unngå vannlekkasje i denne artikkelen: Ikke la frosten ta vannet fra deg!

1772
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også