115

Bråker naboen? Hvor mye må du godta?

Støykildene fra naboen kan variere, alt fra festing sent på kvelden til oppussing tidlig om morgenen. Alle er irriterende, og her kan du se når du kan si ifra.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

16. mai 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230516090817936.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230516090817936.jpg?maxwidth=900
0

Ifølge naboloven kan ikke eier av bolig gjøre noe som er til unødvendig skade eller ulempe for naboen eller nabolaget. Skjønn må brukes for å vurdere støyen, men nabostøy er helt unødvendig hvis den lages for å plage andre. Dersom støyen kan begrenses med enkle og rimelige tiltak, regnes også bråket som unødvendig. Eksempelvis å reparere en ødelagt varmepumpe som lager ulyd.

I straffeloven § 181 om ordensforstyrrelse står det blant annet at det er straffbart å forstyrre natteroen til omgivelsene. Når det skal være nattero er gjerne beskrevet i vedtektene til kommunen du bor i. 

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus

Hvis du bor i en enebolig, tomannsbolig eller et rekkehus legger naboretten begrensninger for hva du kan gjøre på eiendommen din. Toleransegrensen i et rolig nabolag er lavere for mye festing i et nabohus, enn for hopping og skriking på trampoline. Dersom naboen prøver å begrense støyen, er dette også av betydning, så det skal forekomme mye bråk før bestemmelsen i naboloven brytes.

Borettslag og sameie

Reglene i både borettslagsloven og eierseksjonsloven sier at enhver beboer må unngå å bruke boenheten eller fellesarealene på en uakseptabel eller unødvendig måte som kan forårsake skade eller ulempe for de andre beboerne. 

I borettslag og sameie er det vanlig å ha nattero mellom klokken 22 og 8 eller 9 på hverdager, mellom klokken 23 og 10 natt til lørdager og mellom klokken 23 og 11 natt til søndager og andre helligdager. Ofte er det oppført egne husregler på en tavle i oppgangen i leilighetskomplekser for oppussingstider og når du innimellom kan spille litt høy musikk. 

Dette betyr i praksis at beboere må vise aktsomhet og hensyn i måten de bruker fellesarealene og boenhetene på. For eksempel, hvis en beboer spiller høy musikk sent på kvelden og forstyrrer naboen som prøver å sove, eller lar hunden sin gjøre fra seg på fellesarealet uten å plukke opp etter seg, kan dette anses som brudd på loven. 

Formålet med disse reglene er å sikre en trygg og trivelig bosituasjon for alle beboere i et sameie eller borettslag, og hindre at uakseptabel adferd eller unødvendig aktivitet forverrer forholdene for de andre beboerne.

Nabovarsel

Hvis du vet at du skal ha fest på lørdag, bør du varsle naboene dine om dette. Da er de forberedt og tåler gjerne mer bråk – alternativt kan de reise bort og overnatte et annet sted. 

Dersom du skal sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Har du fått et nabovarsel, kan du komme med merknader til byggeplanene.

Støy fra utleiedel

Husleielovens bestemmelser gjelder hvis du leier ut en del av din egen bolig. Ifølge loven er det du som utleier som har må sørge for normal ro og orden på eiendommen. I tillegg må leietakeren følge ordensreglene som du som utleier har fastsatt – disse må være innenfor rimelighetens grenser, da leietaker har krav på å benytte husrommet som bolig, med alt dette medfører.

Husk at bråket må vurderes med skjønn, da du må regne med litt barnelek fra en barnefamilie og noen vorspiel og fester fra en student. Men hvis ordensreglene brytes, kan du si opp leieforholdet.

3363
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også