115

Sjekk brannslokkeutstyret ditt på denne måten

Se hvor ofte du bør sjekke brannslokkeutstyret, og hvordan du gjør det.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

3. januar 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230103140642980.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230103140734782.jpg?maxwidth=900
0

I boligen din skal du enten ha en husbrannslange eller et brannslokkeapparat, også kalt håndslokker, som inneholder minst seks kilo skum eller pulver.

Finn ut hvordan slokkeutstyret fungerer, slik at du kan reagere kjapt om det begynner å brenne. Jevnlig vedlikehold sørger for at slokkeustyret alltid er klar til bruk. 

Vedlikehold av husbrannslange

Én gang i året bør du rulle ut hele husbrannslangen for å sjekke om den er sprukket eller morken – bytt den eventuelt ut med en ny. Sjekk også at kranen fungerer.

Vedlikehold av brannslokkeapparater

Det finnes to typer brannslukningsapparater: skum og pulver. Begge typene må ha et visst trykk for å fungere skikkelig, noe du kan sjekke ved at pilen på trykkmåleren på toppen av apparatet står på det grønne feltet – dette bør sjekkes én gang i kvartalet. Kontroller også at forseglingen eller plomberingen ikke er brutt på toppen av apparatet, og at det ikke har oppstått skader eller rust.

Når du bruker et pulverapparat, er det viktig at ikke pulveret klumper seg. For å unngå dette, bør pulverapparatet snus på hodet noen ganger hvert kvartal.

Les også: Pipebrann kan unngås

Kontroll av profesjonelle

Hvert femte år skal pulverapparater til kontroll av kvalifiserte fagpersoner, og hvert tiende år på utvidet kontroll og service.

Skumapparater skal på kontroll til kvalifiserte fagpersoner, utvidet kontroll og service hvert femte år.

F-500 håndslokker følger intervallene til skum, men det er viktig å tenke på at den ikke er godkjent som eneste slokkemiddel i bolig.

Her er en liste fra Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell over virksomheter og fagpersoner som kan utføre en kvalifisert kontroll av dine slokkeapparater.

Les også: Enkle tips for bedre brannsikkerhet

https://inspirasjon.byggebolig.no/pipebrann-kan-unngaas
1809
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også