115

Mål fukt i treverk raskt og enkelt med en fuktmåler

For å være sikker på at treverket er tørt nok til at du kan begynne å male, kan du sjekke dette med en liten fuktmåler.

Av ByggeBolig

Karl Erik Thorjussen

ByggeBolig

1. mars 2024
SWITCH SECTION
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240301130528789.jpg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20240301130528837.jpg?maxwidth=900
0

En fuktmåler måler den relative fuktigheten i treverket. Den kan brukes i flere sammenhenger, men den blir nok mest brukt til å sjekke om kledningen på huset, hytta eller garasjen er tørr nok til at den kan males. 

Så klart kan du også bruke fuktmåleren til alt annet treverk som skal males eller overflatebehandles, for eksempel terrassen og hagemøblene. I tillegg kan du bruke den til å sjekke om fyringsveden som har ligget utendørs er klar for å legges i peisen. Fyringsved skal ha maksimalt 20 % fuktighet, ellers kan du oppleve dårlig forbrenning, mer sot og økt risiko for pipebrann.

Den kjekke, lille fuktmåleren er egentlig et verktøy som alle huseiere burde ha. Du får tak i den hos malehandleren.

Slik fungerer en fuktmåler

En fuktmåler er vanligvis et lite elektrisk apparat med to tynne spisser som du fører lett inn i et materiale / en overflate – stikk elektrodene så langt du kan inn i materialet/overflaten. Deretter trykker du på en knapp, og da får du opp fuktighetsprosenten på en liten skjerm. Det tar gjerne bare ett sekund eller to før du ser resultatet.

De to sensorene som du stikker inn i et materiale er elektroder som måler spenning. Vann leder strøm, og jo mer vann det er i materialet, jo mer strøm blir ledet. Elektrodene måler altså hvor mye strøm som ledes, og dermed hvor mye vann som finnes i materialet.

Det finnes også fuktmålere som ikke har spisse elektroder. Disse kan brukes uten å bryte overflaten på det du skal måle, og kalles derfor ikke-destruktive målere. Pass på å holde sensoren til en slik måler vinkelrett mot underlaget du skal måle.

Kalibrering, justeringsverdier og type materiale

Flere fuktmålere kan kalibreres eller har mulighet for innstilling av justeringsverdier, i så fall må du gjøre dette før førstegangsbruk, slik at måleren viser riktige verdier. Les eventuelt mer om dette i bruksanvisningen.

Du må også stille inn type materiale eller måleområde som skal måles. Noen fuktmålere kan måle fuktighet i både tre, papir og harde metaller, mens andre kan bare brukes til å måle i treverk – da har de ofte innstillinger for forskjellige treslag. I tillegg finnes det fuktmålere som kan måle i både tre, betong, mur, gips med mer. Pass derfor på å velge riktig måler!

Når er det tørt nok til å male?

Fuktinnholdet i treverket må ikke overstige 15–18 % relativ fuktighet når det skal males, og det er særlig viktig å sjekke dette hvis du skal male på høsten eller tidlig om våren. Treverk må nemlig være tørt, fast og rent for at det skal kunne males, ellers kan du stenge fukten inne under malingen, og da kan treverket råtne og malingen begynne å flasse.

Les også: Ikke start for tidlig med å beise terrassen

Merk deg at på akkurat trykkimpregnert treverk så kan fuktindikatoren vise avvik fordi treverket inneholder impregneringssalter som kan påvirke resultatet. Likevel gir fuktmåleren deg en god pekepinn.

Det kan være forskjeller i fuktighet på ulike steder, eksempelvis kan solveggen være tørr og malingsklar, mens andre vegger kan være for fuktige. Bruk fuktmåleren på de mest utsatte områdene, som rundt dører og vinduer samt endeveden på huset. Enkelte fuktmålere har skalaer hvor du ser om materialet er tørt nok til å male eller ei.

Les også: Unngå fuktproblemer

Både fukt og temperatur bør holde seg stabilt gjennom hele døgnet når du skal male – også etter du har malt. For at treverket skal være tørt nok, bør det helst være 15–20 °C og overskyet. Det burde ikke være nattefrost eller høy fuktighet om natten, ellers kan det bli duggskjolder. Forskjellige typer overflatebehandlinger har forskjellige temperaturanbefalinger, noe du ser i anvisningen på spannet.

Ikke start for tidlig med å beise terrassen
3912
TrueFalsec-12
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170809202456865.jpg #FFFFFF
Les også